Khoa Đông y- Phục hồi chức năng

Bác sĩ chuyên khoa I : Hoàng Xuân Hào

Trưởng khoa Đông y- Phục hồi chức năng

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Hoàng Xuân Hào

Liên hệ