Cử nhân điều dưỡng : Nguyễn Thị Hương

Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Thị Hương

Liên hệ