Khoa nội I

Bác sĩ : Triệu Văn Duy

Phó trưởng khoa nội I

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Triệu Văn Duy

Liên hệ