Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú về các bệnh lý ngoại khoa hệ tiêu hóa, tiết niệu và ngoại chung,.. Thực hiện những ca phẫu thuật đặc biệt khó, độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật rất cao.

 Đặc biệt, Khoa Ngoại Tổng hợp đang đưa vào sử dụng hiệu quả Phòng mỗ kỹ thuật cao” là Hệ thống phòng mổ áp lực dương bảo đảm tiêu chuẩn vô khuẩn. Các bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công những ca phẫu thuật khó, đòi hỏi chuyên môn tay nghề rất cao như mở sọ lấy tụ máu não.

Liên hệ