Khoa Mắt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa, ngoại khoa phù hợp với nhiệm vụ của phân hạng bệnh viện.

– Khoa Tai-Mũi-Họng khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa.

– Khoa Răng Hàm Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa. Khám và điều trị các bệnh về răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt.

Liên hệ