Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực nhận bằng khen

Vào sáng ngày 08/01/2022, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội Nghị trực tuyến: 𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑲𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 – 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊: 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝑽𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂- 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏; 𝑳𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈, 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒏𝒉 & 𝑿𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊, 𝒀 𝒕𝒆̂́ – 𝑫𝒂̂𝒏 𝒔𝒐̂́ 𝒗𝒂̀ 𝑻𝒖̛ 𝒑𝒉𝒂́𝒑 – 𝑯𝒐̣̂ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝒏𝒂̆𝒎 2021, 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣ 𝒏𝒂̆𝒎 2022.
Trong buổi lễ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hợp Lực và ông Dương Tất Linh Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hợp Lực vinh dự được Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Nghi Sơn trao tặng giấy khen do: “𝐂𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐚̂𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐘 𝐭𝐞̂́ – 𝐃𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́ ” 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟐 𝐐𝐃 – 𝐔𝐁𝐍𝐃.
Xin chúc mừng và cảm ơn Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hợp Lực cũng như Giám đốc Bệnh viện Dương Tất Linh đã cống hiến không ngừng nghỉ trong công cuộc phát triển thị xã Nghi Sơn.
—————————————
Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hợp Lực
Địa chỉ: Nổ giáp 1, Nguyên Bình, Nghi Sơn,Thanh Hoá
Số điện thoại: 0237.222.1115
Tổng đài CSKH: 1900.9012
Website: hopluchospital.com


Trong buổi lễ Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hợp Lực và ông Dương Tất Linh Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hợp Lực vinh dự được Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Nghi Sơn trao tặng giấy khen do: “𝐂𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐚̂𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐘 𝐭𝐞̂́ – 𝐃𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́ ” 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝟐𝟐 𝐐𝐃 – 𝐔𝐁𝐍𝐃.
Xin chúc mừng và cảm ơn Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Hợp Lực cũng như Giám đốc Bệnh viện Dương Tất Linh đã cống hiến không ngừng nghỉ trong công cuộc phát triển thị xã Nghi Sơn.
—————————————
Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hợp Lực
Địa chỉ: Nổ giáp 1, Nguyên Bình, Nghi Sơn,Thanh Hoá
Số điện thoại: 0237.222.1115
Tổng đài CSKH: 1900.9012
Website: hopluchospital.com

Bài viết liên quan

Yêu cầu tư vấn dịch vụ

Hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9012
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay