– Khoa gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu theo kế hoạch

– Có đầy đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo từng yêu cầu phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn

– Đánh giá và tham vấn trước gây mê để mổ

– Điều trị đau cấp tính và mạn tính

Cơ sở vật chất

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay