BSCKI : HOÀNG THỊ NGA

Trưởng khoa Gây mê - Phẫu thuật

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : HOÀNG THỊ NGA

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay