BSCKI : Hoàng Thị Nga

Trưởng khoa Gây mê - Phẫu thuật

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Hoàng Thị Nga

Liên hệ