Bác sĩ : Nguyễn Văn Đồng

Trưởng khối liên chuyên khoa (Tai- Mũi- Họng, Răng- Hàm- Mặt, Mắt)

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Văn Đồng

Liên hệ