Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện nhiệt đới Trung ương

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Ngày 2/7/2019, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn với Bệnh viện nhiệt đới Trung ương.

Hợp tác cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên ngành truyền nhiễm đối với người bệnh khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Hợp tác đào tạo, chuyển giao một số kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành bệnh nhiệt đới. Hợp tác, hỗ trợ khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, quyền lợi của các bên không trái quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ nhận bệnh nhân nặng vượt quá khả năng điều trị của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng. Chuyển gửi người bệnh về Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực khám, điều trị khi đã điều trị ổn định, phối hợp phản hồi thông tin chuyển tuyến theo quy định. Đề xuất lịch hội chẩn Bệnh nhiệt đới định kỳ hoặc đột xuất. Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về các kỹ thuật điều trị bệnh nhiệt đới cho cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Phối hợp thực hiện các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm, các chương trình xã hội từ thiện cho người bệnh nhiệt đới và các chương trình khác, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, quyền lợi của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực: Chuyển bệnh nhân nặng vượt quá khả năng điều trị đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng, phản hồi thông tin chuyển tuyến theo quy định. Cử cán bộ chuyên môn tham gia học tập, hội thảo thường xuyên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cung cấp số điện thoại tư vấn về tim mạch khi có yêu cầu. Phối hợp thực hiện các chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm, các chương trình xã hội từ thiện cho người bệnh mắc các bệnh nhiệt đới và các chương trình khác, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, quyền lợi của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, phù hợp với quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

Yêu cầu tư vấn dịch vụ

Hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9012
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay