Đánh giá và tham vấn trước gây mê để mổ. Để đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia trong khoa sẽ chuyên gây mê cho từng chuyên khoa sâu như gây mê trong mổ tim, gây mê trong mổ sọ não, gây mê trong mổ sản, gây mê nhi và gây mê cho người cao tuổi, điều trị đau cấp tính và mạn tính.

Cơ sở vật chất

Liên hệ