Xây dựng quy định/quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác vô khuẩn, bao gồm các quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và vật liệu y tế.

– Giám sát sử dụng kháng sinh và tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh.

– Thiết lập và vận hành hệ thống điều tra,  phát hiện, thông báo và đánh giá các nhiễm khuẩn bệnh viện ở bệnh nhân và nhân viên y tế.

– Phát hiện các ổ bệnh, nguồn bệnh và phương thức lan truyền của các vụ dịch nhiễm khuẩn bệnh viện xảy ra trong phạm vi bệnh viện.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay