Xét nghiệm Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh, Sinh hóa, Nước tiểu… góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

Cơ sở vật chất

Liên hệ