Kết quả điều trị phẩu thuật gãy C2 kiểu Hangman

Mục tiêu nghiên cứu Mô tả triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh của nhóm bệnh nhân gãy C2 kiểu Hangman được phẫu thuật. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy  C2 kiểu Hangman. 2. Đốt sống C2 (Hay còn gọi là đốt trục) Mỏm nha Thân và cuống Đường kính   Thần kinh: Chất trắng Chất xám Ống trung tâm 3. Gãy đốt sống cổ C2 kiểu hangman là gì? Khái niệm: Gãy kiểu Hangman là…
Liên hệ