Quản lý cơ sở hạ tầng, hệ thống kho, trang thiết bị, các loại tủ bảo quản thuốc. Cung cấp thuốc, hóa chất, y dụng cụ cho các khoa phòng của Bệnh viện.

Liên hệ