Tổ chức khám miễn phí cho những gia đình chính sách…

Mã số:

Tổ chức khám miễn phí cho những gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh là 1100 lượt người. Đây là thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Hợp Lực đối với cộng đồng nhân dân khi gặp khó khăn hoạn nạn.

Bài viết liên quan

Yêu cầu tư vấn dịch vụ

Hoặc liên hệ trực tiếp hotline 1900 9012
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay